Terapia indywidualna

Terapeuta siedlce Mariusz BĄK

Terapeuta Siedlce

O indywidualnych spotkaniach

Nie każdy ma w sobie gotowość do spotkań terapeutycznych w grupie. Często wstyd, poczucie winy, czy też potrzeba dyskrecji sprawia że osoby wybierają terapię indywidualną podczas której spotykam się na osobności z pacjentem w moim gabinecie. Podczas kilku początkowych sesji budujemy relację, staram się jak najwięcej dowiedzieć o osobie, która zdecydowała się na spotkania. Rozmawiamy o jej mocnych i słabszych stronach, motywacji do zmian, celach jakie chciałaby osiągnąć oraz obawach z tym związanych. W zależności od głębokości problemu związanego ze spożywaniem alkoholu czy też zażywaniem narkotyków przedstawiam plan terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Osobom będącym w kryzysie nadużywania alkoholu proponuję jedną z dwóch form terapii:

  • oparta na całkowitej abstynencji – polega na całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu przez pacjenta, nauce radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozpoznawania sytuacji ryzykownych, a także na wzmacnianiu i utrwalaniu asertywnych zachowań podczas utrzymywania abstynencji; 
  • Program Ograniczania Picia POP – kierowany jest do osób, które nie chcą w danym momencie swojego życia całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu. Polega on na nauce zmiany wzorców dotychczasowego picia, samoobserwacji dotyczących zachowań związanych ze spożywaniem alkoholu a także na wyciąganiu wniosków z tym związanych.

Osoba, która spotyka się ze mną w gabinecie decyduje, który z wyższej przedstawionych kierunków wydaje się jej w danym momencie najbliższy, jednakże podczas terapii zawsze może zdecydować o zmianie z całkowitej abstynencji na POP i odwrotnie.

Od kwietnia 2023 r. prowadzę także terapię indywidualną ON-LINE. Pozwala ona na spotkania poprzez łącze internetowe osobom nie tylko z Siedlcec czy Warszawy ale także z innych części kraju oraz przebywającym poza terytorium Polski.

Dziś żyj tak
abyś jutro nie żałował
wczorajszego dnia.

mariusz bąk

Terapia alkoholowa
terapia narkotykowa
Terapia hazardowa

Umów się na wizytę